ไม่เปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาว ผิดกฎหมายหรือไม่

Nan | 18 มี.ค 2566

เปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวมีข้อกำหนดอย่างไร เปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาววันไหนดี ป้าย ขาว กี่ เดือน ได้ และต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนนานเท่าไร

สำหรับผู้ขับขี่เมื่อมีการซื้อรถใหม่ออกจากศูนย์ก็จะได้รับการติดตั้งป้ายทะเบียนสีแดงเข้ามาให้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นรถใหม่และอยู่ในระหว่างที่กำลังดำเนินการขอป้ายทะเบียนซึ่งผู้ขับขี่ได้มีการยื่นคำขอเอาไว้ อย่างไรก็ตามในระหว่างที่ผู้ขับขี่มีการใช้งานรถป้ายแดงอยู่นั้นก็มีข้อกำหนดอยู่หลายหลายประการที่ได้มีการระบุเอาไว้ตามกฏหมาย อาทิ ห้ามเดินทางออกต่างจังหวัด โดยรถยนต์ป้ายแดงนั้นเปรียบเสมือนรถที่เพิ่งซื้อใหม่กำลังรอป้ายขาวซึ่งมีระยะเวลาในการใช้งานป้ายแดงตามที่กฎหมายกำหนดอยู่ที่ 30 วันเท่านั้น หากผู้ขับขี่ไม่ทำการเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวในระยะเวลาที่ครบกำหนดก็ย่อมที่จะทำให้ผิดกฏหมายและมีเจตนาในการหลบเลี่ยงภาษีนั่นเอง อีกทั้งการเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวยังถือเป็นการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถเพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดและสามารถที่จะนำพารถยนต์ของท่านขับขี่ไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวที่จะผิดกฏระเบียบต่างๆอีกด้วย ทั้งนี้การเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาววันไหนดีที่สุด พร้อมทั้งวิธีการขอทะป้ายขาวจะต้องดำเนินการมีระยะเวลานานเท่าไร 

ไม่เปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาว ผิดกฎหมายหรือไม่

ไม่เปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาว ผิดกฎหมายหรือไม่

ใช้รถป้ายแดงเกิน 30 วัน ผิดกฎหมายหรือไม่

 • สำหรับการใช้งานรถป้ายแดงได้มีการระบุข้อกำหนดเอาไว้ตามกฎหมายที่ห้ามไม่ให้มีการใช้งานรถยนต์ป้ายแดงเป็นระยะเวลาเกิน 30 วัน หรือ 1 เดือน 

 • รถป้ายแดงจะต้องไม่มีระยะทางขับขี่ตามที่แสดงผลบนหน้าจอแสดงผลการขับขี่เกิน 3,000 กิโลเมตร ซึ่งจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก ปี 2522 ที่มีการระบุเอาไว้

 • การใช้งานรถป้ายแดงเกินระยะเวลา 18.00 น. หรือ ในช่วงระยะเวลากลางคืนนั้นผู้ขับขี่จะต้องทำการแจ้งขออนุญาตกับนายทะเบียน หรือ เจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงความจำเป็นในทุกครั้ง ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ารถป้ายแดงมีข้อห้ามไม่ให้วิ่งเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน หรือ ในยามค่ำคืนเป็นอันขาด แต่ก็มีข้อยกเว้นหากผู้ขับขี่เจ้าของรถมีความจำเป็นในการใช้งานรถในช่วงกลางคืนก็ให้แจ้งความจำเป็นต่อเจ้าพนักงานทราบ

 • ในกรณีที่ผู้ขับขี่ต้องการนำรถยนต์ป้ายแดงวิ่งข้ามจังหวัดก็จะต้องแจ้งจุดประสงค์ต่อเจ้าพนักงานเพื่อขออนุญาตนำรถข้ามจังหวัดเพื่อขออนุโลมให้สามารถที่จะใช้งานรถได้ 

เปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาววันไหนดี

เปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาววันไหนดีขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่ว่าต้องการเลือกวันดีในวันใดของเดือนนั้นๆซึ่งอาจจะเป็นวันที่ตรงกับวันเกิด หรือ วันที่เป็นสิริมงคลเช่นวันศุกร์ ทั้งนี้ในผู้ขับขี่บางรายกลับมีความเชื่อที่ว่าการเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวนั้นไม่มีความสำคัญอย่างไร เนื่องจากในวันที่ผู้ขับขี่ทำการออกรถใหม่นั้นได้มีการถือเอาฤกษ์วันที่ดี ตามที่ได้มีการทำพิธีเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่รถ แต่อาจจะเลือกใช้การเจิมป้ายทะเบียนขาวเพื่อเพิ่มสิริมงคลก็ได้เช่นกัน และอาจจะเลือกให้ผู้ที่มีพระคุณซึ่งผู้ขับขี่ให้ความเคารพนับถือมาเป็นผู้นั่งในตำแหน่งคนขับเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่รถ

เปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาววันไหนดี

ปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาววันไหนดี

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวผู้ขับขี่ควรคำนึงถึงอยู่เสมอว่าไม่ควรที่จะให้มีระยะเวลาเกิน 30 วัน นับตั้งแต่ที่มีการนำป้ายแดงมาติดตั้งเอาไว้กับรถจนกระทั่งมีระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน ซึ่งทำให้รถคันที่ผู้ขับขี่ครอบครองและใช้งานอยู่นั้นเป็นรถที่ผิดกฏหมายโดยทันที เนื่องจากยังเป็นรถที่ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนและไม่ได้รับการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: ต้องรู้! กฎหมายรถป้ายแดง 2565

เปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวทำอย่างไร ใช้ระยะเวลานานหรือไม่

สำหรับการเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวผู้ขับขี่สามารถที่จะแจ้งเรืองดำเนินการได้ตั้งแต่ที่มีการถอยรถออกจากศูนย์ หรือ 1 วัน หลังจากการออกรถใหม่ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทันมี เพียงแค่ผู้ขับขี่เข้าไปแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวยังกลุ่มงานทะเบียน สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด โดยผู้ขับขี่จะต้องจัดเตรียมเอกสารไปให้ครบมีดังนี้

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของรถ อาทิ เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นเจ้าของรถ เอกสาร หรือ ภาพถ่าย พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  

 • หนังสือรับรองการซื้อขายจากบริษัท เมื่อผู้ขับขี่ทำการซื้อ-ขายรถยนต์ จะต้องได้รับเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า-ซื้อ และใบเสร็จรับเงินที่บริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์มีการออกให้ไว้จะต้องนำสำเนาของเอกสารชุดดังกล่าว พร้อมเอกสารตัวจริงมาแสดงให้แก่เจ้าพนักงานเพื่อยื่นขอเปลี่ยนป้ายทะเบียน

 • หลักฐานการทำประกันภัย ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

 • หนังสือรับมอบอำนาจ พร้อมทั้งแบบคำขอจดทะเบียน ใช้ในกรณีที่ผู้มีแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนไม่สามารถที่จะมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง

 • หลักฐานการจองเลขทะเบียนรถในเว็บไซต์

ค่าใช้จ่ายการยื่นขอเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาว

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท 

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท 

 • ป้ายทะเบียนรถ ราคาป้ายละ 100 บาท 

 • ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์ประจำปี คิดตามอัตราภาษีของรถยนต์ในแต่ละประเภท

เปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวมีขั้นตอนอย่างไร

 • ยื่นเอกสารคำขอเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาว พร้อมลายเซ็น ชื่อ และแนบหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน ณ สำนักงานขนนส่งประจำจังหวัด

 • นำรถเข้าทำการตรวจสอบสภาพรถ ณ ฝ่ายงานตรวจสภาพรถยนต์ในสำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นๆที่ผู้ขับขี่มีความประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียน 

 • ยื่นเอกสารขอตัดบัญชีรถ ณ ส่วนงานทะเบียนรถ สำหนักงานขนส่งประจำจังหวัด

 • ชำระค่าธรรมเนียม และค่าภาษีรถยนต์ประจำปี

 • รับใบเสร็จรับเงิน พร้อมป้ายทะเบียนรถ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และ เครื่องหมายการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี

ป้าย ขาว กี่ เดือน ได้

การเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวหากใช้วิธีดำเนินการด้วยตนเองจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ผู้ขับขี่ก็จะได้รับป้ายขาว หรือ อาจเลือกใช้วิธีการยื่นขอเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวได้ที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ จัดเป็นศูนย์รถยนต์ที่ผู้ขับขี่มีการถอยรถใหม่ออกมานั่นเอง โดยระยะเวลาในการดำเนินการก็จะถูกจัดอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่ถอยรถใหม่นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม: สีป้ายทะเบียนรถแต่ละสีมีความหมายอย่างไร ใช้งานแบบไหน

สำหรับผู้ที่มีความสนใจเคล็ดลับในการใช้รถ เปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาว ทำอย่างไร เปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาว มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่เท่าไร ป้าย ขาว กี่ เดือน ได้ พร้อมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวได้ที่ khaotoyota.com

KhaoToyota