เอกสารโอนรถ ขั้นตอนการโอนรถ ทำอย่างไรบ้าง ?

Nan | 21 ม.ค 2565

ในการโอนรถยนต์ หรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ผู้ถือครอง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องเตรียมเอกสารโอนรถอะไร และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ? การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ คือการโอนย้ายเพื่อเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ผู้ถือครอง จากบุคคลหนึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่ง โดยสามารถไปดำเนินการโอนรถได้ที่กรมการขนส่งหรือสำนักงานขนส่งที่เป็นที่อยู่ในเ

ในการโอนรถยนต์ หรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ผู้ถือครอง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องเตรียมเอกสารโอนรถอะไร และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ? การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ คือการโอนย้ายเพื่อเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ผู้ถือครอง จากบุคคลหนึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่ง โดยสามารถไปดำเนินการโอนรถได้ที่กรมการขนส่งหรือสำนักงานขนส่งที่เป็นที่อยู่ในเล่มทะเบียนของเจ้าของรถ พร้อมเตรียมเอกสารโอนรถไปให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
id="attachment_1119" align="aligncenter"
การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ การโอนรถคือการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ผู้ถือครอง อ่านเพิ่มเติม

โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง ? 

 • เล่มทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับรถ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • แบบฟอร์มการโอนรถและการรับโอน  >> ที่นี่
 • หนังสือสัญญาซื้อ-ขาย ใบเสร็จการซื้อ-ขาย หรือใบกำกับภาษี
 • หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้โอนมาดำเนินเรื่องเองไม่ได้)
 • สำเนาใบมรณบัตร คำสั่งศาลหรือเอกสารราชการที่ระบุชื่อผู้รับมรดก (กรณีรับมรดกมาจากบิดา/มารดาที่เสียชีวิต/ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก)
หลังจากเตรียมเอกสารโอนรถครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของได้ตามขั้นตอน ดังนี้
id="attachment_1120" align="aligncenter"
โอนรถ ดาวน์โหลดฟอร์มการโอนรถยนต์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก

ขั้นตอนการโอนรถ

 1. ไปที่กรมการขนส่งทางบกพื้นที่ 1-5 หรือสำนักงานขนส่งสาขาที่เป็นที่อยู่ในเล่มทะเบียนของผู้โอน
 2. นำรถเข้าตรวจสภาพรถที่ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 3. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการโอนรถ 
 4. ชำระค่าธรรมเนียมในการโอนรถยนต์ จำนวน 905 บาท 
 • ค่าอากรแสตมป์ จำนวน 500 บาท (ต่อการประเมินราคารถทุก 100,000 บาท)
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถ จำนวน 100 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมการโอนรถ จำนวน 100 บาท
 • ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 200 บาท 
 • ค่าคำขอ จำนวน 5 บาท
id="attachment_1121" align="aligncenter"
โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง การโอนรถ ดำเนินเรื่องที่ขนส่ง 5. รอรับเอกสารคืน และรอรับป้ายเล่มทะเบียนและป้ายทะเบียนรถใหม่ได้เลย (ไม่เกิน 7 วัน)

การโอนลอย

การโอนลอย คือ การโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ โดยที่ผู้ขายเซ็นเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ซื้อไปดำเนินการเองที่ขนส่ง (แต่ผู้ขายไม่ได้ไปด้วย) ข้อดีคือมีความสะดวกรวดเร็ว แต่อาจสร้างปัญหาให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ เช่น ผู้ซื้อไม่เสียภาษีรถยนต์ประจำปี หรือเกิดอุบัติเหตุ หรือนำรถไปกระทำความผิด เจ้าของเดิมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเต็ม ๆ หรือหากบัตรผู้ขายหมดอายุ ก็จะเสียเวลาขอเอกสารใหม่อีก  โดยเฉพาะการซื้อ-ขายรถมือสอง ผู้ซื้อและผู้ขายจึงควรไปโอนรถที่ขนส่งด้วยตัวเอง ผู้รับโอนควรตรวจสอบหลักฐานและที่มาของรถให้ละเอียด เช่น คู่มือรถ เลขตัวถัง รวมถึงสีรถว่าถูกต้องตรงตามที่ระบไว้ในคู่มือรถหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจจฉาชีพที่อาจใช้ช่องโหว่นี้มาหลอกลวงคุณ การโอนรถสามารถทำได้ในไม่กี่ขั้นตอน ที่กรมการขนส่งทางบก พื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยต้องเตรียมเอกสารโอนรถให้ครบถ้วน หากซื้อรถมือสองมาควรตรวจสอบที่มาและหลักฐานให้ละเอียด เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:https://khaotoyota.com/
KhaoToyota