เปลี่ยน สายพาน หน้า เครื่อง ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ

Nan | 22/11/2021
สายพานหน้าเครื่องเสีย จะส่งผลต่อระบบการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถนำรถเข้าอู่ให้ช่างเปลี่ยนให้ หรือจะเปลี่ยน สายพาน หน้า เครื่องด้วยตัวเองก็ได้ เช่นกัน สายพานหน้าเครื่อง ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าไปขับเคลื่อนให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทำงาน เดิมทีจะมีหลายเส
สายพานหน้าเครื่องเสีย จะส่งผลต่อระบบการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถนำรถเข้าอู่ให้ช่างเปลี่ยนให้ หรือจะเปลี่ยน สายพาน หน้า เครื่องด้วยตัวเองก็ได้ เช่นกัน สายพานหน้าเครื่อง ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าไปขับเคลื่อนให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทำงาน เดิมทีจะมีหลายเส้น อาทิ สายพานไดชาร์จ สายพานเพาเวอร์ สายพานคอมเพรสเซอร์ ฯลฯ ทำงานแยกกัน  แต่ปัจจุบัน รถยนต์รุ่นใหม่ ๆ จะมีสายพานเพียง 1-2 เส้นเท่านั้นที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่าง ๆ หากมันขาดหรือเสื่อมสภาพ อุปกรณ์ทั้งหมดก็จะหยุดทำงานลงไปด้วย ทว่าข้อดีคือง่ายต่อการดูแล ช่วยประหยัดงบในการเปลี่ยนสายพาน
id="attachment_1032" align="aligncenter"
ตั้งสายพานหน้าเครื่อง สายพานหน้าเครื่อง จะคอยส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ อ่านเพิ่มเติม

สายพานหน้าเครื่อง ควรเปลี่ยนเมื่อไหร่ ? 

ในคู่มือของรถยนต์ทุกจะมีระยะเปลี่ยนสายพานระบุไว้ แต่โดยปกติแล้ว สายพานจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปี หรือ 50,000 กม. หรืออาจจะน้อยกว่านั้น หากสายพานขาดหรือชำรุด อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะยุติการทำงานทันที อาการที่พบได้คือ รถจะมีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด โดยเฉพาะตอนเครื่องยนต์เย็นและตอนสตาร์ตรถ สาเหตุเพราะสายพานเสื่อมสภาพจนหย่อนเกินไปนั่นเอง คุณสามารถตรวจสอบสภาพสายพานได้ด้วยตัวเอง โดยเปิดฝากระโปรงรถ แล้วเช็กว่าสายพานหน้ารถมีรอยแตกระแหง เนื้อยางแตก หรือมีเส้นด้ายหลุดลุ่ยออกมาหรือไม่ หากสายพานอยู่ในสภาพแย่ ควรนำเข้าอู่ให้ช่างเปลี่ยนใหม่ให้โดยเร็วที่สุด หรือจะปรับตั้งสายพานหน้าเครื่องด้วยตัวเองก็ได้ ตามวิธีดังนี้
id="attachment_1033" align="aligncenter"
เข็มขัดงู สายพานหน้าเครื่องใหม่ (ซ้าย) - เก่า (ขวา)

วิธีการเปลี่ยน สายพาน หน้า เครื่อง

  1. ก่อนจะตั้งสายพานหน้าเครื่องด้วยตัวเอง ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบก่อน ได้แก่
  • สายพาน 1 เส้น
  • ประแจปากตายเบอร์ 14 
  • ท่อเหล็ก เอาไว้ต่อด้ามประแจ หรืองัดลูกรอก
id="attachment_1034" align="aligncenter"
เข็มขัดงู 1 อุปกรณ์เปลี่ยน สายพาน หน้า เครื่อง 2. ถอดสายพาน โดยการนำประแจปากตายเบอร์ 14 ใส่เข้าไปที่บริเวณตัวตั้งสายพานหน้าเครื่อง เข็มขัดงู 2
  1. ใช้ท่อเสียบเข้าไปที่ประแจแล้วงัดไปทางขวาเพื่อให้สายพานหย่อน แล้วค่อยทำการถอดสายพานออก
เข็มขัดงู 3 เข็มขัดงู 4
  1. ค่อย ๆ สอดสายพานใหม่เข้าไปบริเวณหลังใบพัดและหลังหม้อน้ำ 
เข็มขัดงู 5 เข็มขัดงู 5
  1. เมื่อเข้าที่แล้ว ก็ใช้ประแจเบอร์ 14 งัดให้ตัวเตะสายพานหย่อนเหมือนเดิม เพื่อที่จะได้คล้องสายพานกลับเข้าที่ 
เข็มขัดงู 76. หลังจากคล้องสายพานเรียบร้อย ก็งัดประแจเบอร์ 14 กลับทางไปซ้าย เพื่อให้สายพานตึง เข็มขัดงู 87. ตรวจเช็กความเรียบร้อยของสายพาน โดยการสตาร์ตเครื่องยนต์ หากทำงานปกติ ถือว่าผ่าน เมื่อเปลี่ยน สายพาน หน้า เครื่องใหม่เรียบร้อยแล้ว ควรดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น โดยการหมั่นตรวจสอบความตึง-หย่อนของสายพาน และเช็กสภาพว่ามีรอยแตกหรือมีเส้นด้ายหลุดออกมาหรือไม่ หากพบความผิดปกติควรเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องใหม่ให้เร็วที่สุด ไม่ควรฝืนใช้ต่อไปเพราะอาจเกิดปัญหาบานปลายในภายหลังได้  ขอบคุณข้อมูลจาก YouTube ช่อง Free time free day