เช็กราคาภาษีรถยนต์ 4 ประตู 2565 เครื่องยนต์เท่านี้ ต้องจ่ายเท่าไหร่

Chakrii | 11 มิ.ย 2564

การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนมีรถยนต์ก็ว่าได้ เนื่องจากมีกฎหมายบังคับว่าให้รถยนต์ทุกคันที่ใช้ถนนสาธารณะเส้นต่าง ๆ จำเป็นต้องต่อภาษีประจำปีทุกครั้งเมื่อถึงกำหนด หากไม่ยอมต่อภาษี และยังมีการใช้รถยนต์ตามถนนสาธารณะเหมือนเดิมแล้วล่ะก็ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย เคลียร์ให้ชัด ต่อใ

การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนมีรถยนต์ก็ว่าได้ เนื่องจากมีกฎหมายบังคับว่าให้รถยนต์ทุกคันที่ใช้ถนนสาธารณะเส้นต่าง ๆ จำเป็นต้องต่อภาษีประจำปีทุกครั้งเมื่อถึงกำหนด หากไม่ยอมต่อภาษี และยังมีการใช้รถยนต์ตามถนนสาธารณะเหมือนเดิมแล้วล่ะก็ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

เคลียร์ให้ชัด ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ต้องอบรมไหม?

การต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี 2565 เตรียมตัวอย่างไร

ภาษีรถยนต์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • ป้ายดำ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง)
  • ป้ายเขียว (รถกระบะบรรทุก)
  • ป้ายน้ำเงิน (รถตู้)

สำหรับบทความนี้จะมาลงลึกภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (ป้ายดำ) เพียงเท่านั้น ซึ่งจะมีการคำนวณภาษีตามขนาดของเครื่องยนต์นั้นเอง เรียกว่ายิ่งเครื่องยนต์มีขนาดใหญ่เท่าไหร่ จะต้องจ่ายภาษีที่แพงขึ้นกว่าเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ๆ ก็ว่าได้

  • เครื่องยนต์ขนาด 1-600 ซี.ซี. คิดเป็น ซี.ซี. ละ 50 สตางค์ (ภาษีรถยนต์ 4 ประตู)
  • เครื่องยนต์ขนาด 601-1800 ซี.ซี. คิดเป็น ซี.ซี. ละ 1.50 บาท (ภาษีรถยนต์ 4 ประตู 2565)
  • เครื่องยนต์ขนาด 1801 ซี.ซี. ขึ้นไป คิดเป็น ซี.ซี. ละ 4 บาท (ภาษีรถยนต์ 4 ประตู)

1. ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 3000 ซี.ซี.

ภาษีรถยนต์-4-ประตู-2564

หากรถยนต์ของคุณมีขนาดเครื่องยนต์ 3,000 ซี.ซี. อัตราภาษีที่ต้องจ่ายตลอดระยะเวลา 5 ปีแรกจะอยู่ที่ 6,900 บาท/ต่อปี โดยเมื่อเข้าสู่ปีที่ 6 อัตราภาษีจะมีการปรับราคาลงปีละ 10% สูงสุดถึง 50%

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 3000 ซี.ซี. เมื่อเข้าสู่ปีที่ 6

6 ปี = 6,210 บาท

7 ปี = 5,520 บาท

8 ปี = 4,830 บาท

9 ปี = 4,140 บาท

10 ปี = 3,450 บาท

2. ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2000 ซี.ซี.

id="" align="alignnone"
ภาษีรถยนต์-4-ประตู-เครื่อง-3000 ภาษีรถกระบะ 4 ประตู

หากรถยนต์ของคุณมีขนาดเครื่องยนต์ 2,000 ซี.ซี. อัตราภาษีที่ต้องจ่ายตลอดระยะเวลา 5 ปีแรกจะอยู่ที่ 2,900 บาท/ต่อปี โดยเมื่อเข้าสู่ปีที่ 6 อัตราภาษีจะมีการปรับราคาลงปีละ 10% สูงสุดถึง 50%

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2000 ซี.ซี. เมื่อเข้าสู่ปีที่ 6

6 ปี = 2,610 บาท

7 ปี = 2,320 บาท

8 ปี = 2,030 บาท

9 ปี = 1,740 บาท

10 ปี = 1,450 บาท

3. ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1900 ซี.ซี.

ภาษีรถยนต์-4-ประตู-เครื่อง-1-900

หากรถยนต์ของคุณมีขนาดเครื่องยนต์ 1,900 ซี.ซี. อัตราภาษีที่ต้องจ่ายตลอดระยะเวลา 5 ปีแรกจะอยู่ที่ 2,500 บาท/ต่อปี โดยเมื่อเข้าสู่ปีที่ 6 อัตราภาษีจะมีการปรับราคาลงปีละ 10% สูงสุดถึง 50%

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1 900 ปี 2565 เมื่อเข้าสู่ปีที่ 6

6 ปี = 2,250 บาท

7 ปี = 2,000 บาท

8 ปี = 1,750 บาท

9 ปี = 1,500 บาท

10 ปี = 1,250 บาท

4. ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1500 ซี.ซี.

ภาษีรถยนต์-4-ประตู-เครื่อง-1-900-ปี-2564

หากรถยนต์ของคุณมีขนาดเครื่องยนต์ 1,500 ซี.ซี. อัตราภาษีที่ต้องจ่ายตลอดระยะเวลา 5 ปีแรกจะอยู่ที่ 1,650 บาท/ต่อปี โดยเมื่อเข้าสู่ปีที่ 6 อัตราภาษีจะมีการปรับราคาลงปีละ 10% สูงสุดถึง 50%

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1500 ซี.ซี. เมื่อเข้าสู่ปีที่ 6

6 ปี = 1,485 บาท

7 ปี = 1,320 บาท

8 ปี = 1,155 บาท

9 ปี = 990 บาท

10 ปี = 825 บาท

5. ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1200 ซี.ซี.

ภาษีรถยนต์-4-ประตู-เครื่อง-2000

หากรถยนต์ของคุณมีขนาดเครื่องยนต์ 1,200 ซี.ซี. อัตราภาษีที่ต้องจ่ายตลอดระยะเวลา 5 ปีแรกจะอยู่ที่ 1,200 บาท/ต่อปี โดยเมื่อเข้าสู่ปีที่ 6 อัตราภาษีจะมีการปรับราคาลงปีละ 10% สูงสุดถึง 50%

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1200 ซี.ซี. เมื่อเข้าสู่ปีที่ 6

6 ปี = 1,080 บาท

7 ปี = 960 บาท

8 ปี = 840 บาท

9 ปี = 720 บาท

10 ปี = 600 บาท

6. ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1000 ซี.ซี.

ภาษีรถยนต์-4-ประตู-1

หากรถยนต์ของคุณมีขนาดเครื่องยนต์ 1,000 ซี.ซี. อัตราภาษีที่ต้องจ่ายตลอดระยะเวลา 5 ปีแรกจะอยู่ที่ 900 บาท/ต่อปี โดยเมื่อเข้าสู่ปีที่ 6 อัตราภาษีจะมีการปรับราคาลงปีละ 10% สูงสุดถึง 50%

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 1000 ซี.ซี. เมื่อเข้าสู่ปีที่ 6

6 ปี = 810 บาท

7 ปี = 720 บาท

8 ปี = 630 บาท

9 ปี = 540 บาท

10 ปี = 450 บาท

อัตราโทษปรับเมื่อคุณฝืนใช้งานรถยนต์ที่ภาษีขาดบนท้องถนนสาธารณะ

  • ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท หากท่านนำรถยนต์ไปใช้บนถนนสาธารณะหากไม่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์
  • ไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ และประกันภัย (หากคุณทำ) เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
  • หากไม่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ท่านจะไม่สามารถยื่นต่อภาษีรถยนต์ หรือต่อทะเบียนรถยนต์ได้และเมื่อต่อภาษีไม่ได้เกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับไปในที่สุด
  • ท่านจะเสียค่าปรับสำหรับการชำระภาษีรถยนต์ย้อนหลังเดือนละ 1%

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:http://khaotoyota.com/

ดูเพิ่มเติม ตลาดรถยนต์ ครบทุกรุ่นที่มีขายในประเทศไทยได้ที่ตลาดรถ chobrod.com