อัปเดตวิธีการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2565

Chakrii | 18 พ.ค 2564

ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนใช้ที่ใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ (ใบขับขี่) ประเภทต่าง ๆ จะต้องไปต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ตามวันเวลาที่กำหนด ทั้งนี้หากคุณปล่อยละเลยจนทำให้ใบอนุญาตขับขี่ขาดแล้วล่ะก็ จะมีบทลงโทษตามกฎหมายหากคุณยังคงใช้ยานยนต์นั้น ๆ ขับขี่อยู่ ซึ่งมีอัตราค่าปรับสูงสุดอยู่ที่ 2,000 บาท เมื่อเล่มท

ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนใช้ที่ใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ (ใบขับขี่) ประเภทต่าง ๆ จะต้องไปต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ตามวันเวลาที่กำหนด ทั้งนี้หากคุณปล่อยละเลยจนทำให้ใบอนุญาตขับขี่ขาดแล้วล่ะก็ จะมีบทลงโทษตามกฎหมายหากคุณยังคงใช้ยานยนต์นั้น ๆ ขับขี่อยู่ ซึ่งมีอัตราค่าปรับสูงสุดอยู่ที่ 2,000 บาท

เมื่อเล่มทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ต้องขอใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่รึไม่? ราคาเท่าไหร่

ทั้งนี้มีระยะเวลากำหนดอย่างชัดเจน สำหรับใบขี่หมดอายุ จำเป็นต้องต่อภายในระยะเวลาเท่าไหร่?

ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2565 ใช้อะไรบ้าง

  1. ใบขับขี่ขาดไม่เกิน 12 เดือน (1 ปี) สามารถยืนเรื่องทำใหม่ได้เลย
  2. ใบขับขี่ขาดมาเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี จำเป็นต้องสอบภาคทฤษฎีใหม่ (ข้อเขียน)
  3. ใบขับขี่ขาดเป็นระยะเวลาเกิน 3 ปีขึ้น เหมือนคุณต้องทำใบขับขี่ใหม่ก็ว่าได้ ตั้งแต่ อบรม สอบภาคทฤษฎี และสอบปฏิบัติ พร้อมยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำใบขับขี่

ข้อกำหนดเพิ่มเติมของการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ก็คือ สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน ก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนด

ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

สำหรับการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ยึดวิธีการ รูปแบบ เหมือนกับที่กล่าวมาในข้างต้นก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุ 1 ปี หรือ 5 ปี ก็ตามแต่ โดยปัจจุบันการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2565 จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของทางสำนักงานขนส่ง เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันอีกด้วย

แอปพลิเคชันสำนักงานขนส่ง มีชื่อว่า DLT Smart Queue รองรับการใช้งานทั้งระบบแอนดรอยด์ และ ios โดยคุณจำเป็นต้องจองคิวในการต่อใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ว่าได้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามวันเวลาที่สะดวกได้เลย (ไม่มีเสาร์ - อาทิตย์) เมื่อจองคิวเสร็จแล้ว ข้อดีอย่างหนึ่งของแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ก็คือ คุณสามารถเลือกฟังอบรมได้ที่บ้านแบบง่าย ๆ ได้เลย ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งได้พอสมควร

ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2564

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2565

  1. ใบอนุญาตขับขี่ของเดิม
  2. บัตรประชาชน
  3. ใบรับรองแพทย์ (ปัจจุบันมีการกำหนดให้ใช้บัตรรับรองแพทย์ในการต่อใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภท โดยใบรับรองแพทย์จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ไปขอใบรับรองแพทย์)

* ทั้งนี้ราคาของการขอใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่นั้น ไม่มีราคาตายตัวสักเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับคลินิกแต่ละที ตลอดจนโรงพยาบาลแต่ละทีนั้นเอง แต่บอกได้ว่าราคาของการขอใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่มีราคาเฉลี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 100 บาท ขึ้นไปก็ว่าได้

ต่อใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

เมื่อคุณสามารถจองคิวต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่กล่าวไปในข้างต้นทั้งหมดแล้ว ที่เหลือก็รอเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งตามวันและเวลาที่คุณได้จองไว้ได้เลย

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ ของการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2565 มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอสมควร อย่างไรก็ตามเมื่อคุณเดินทางมาถึงสำนักงานขนส่งที่เลือกไว้แล้ว อย่างแรกต้องไปติดต่อที่ประชาสัมพันธ์เพื่อลงทะเบียนต่าง ๆ

เตรียมเอกสารทุกอย่างให้ ไม่ว่าจะเป็น ใบอนุญาตขับขี่ของเดิม บัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ ยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่คนที่ดูแลรับเรื่องการต่อใบขับขี่ ซึ่งไม่ว่าคุณจะมาต่อใบขับขี่ยานยนต์อะไรก็แล้วแต่ ต้องยื่นหลักฐานเหมือนกันหมด และเป็นเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวที่รับเรื่องนี้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะสอบถามว่า ตัวคุณได้อบรมผ่าน DLT Smart Queue มารึยัง

ต่อใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์-1

หากคุณได้อบรมผ่าน DLT Smart Queue ขั้นตอนต่อไปก็คือ ต้องไปทดสอบการอ่านค่าสี (ตาบอดสี) การเหยียบเบรก และการกะระยะ หากผ่านตามข้อกำหนดเป็นที่เรียบแล้ว ก็นำเอกสารไปยื่นเพื่อขอถ่ายบัตรใบขับขี่ใหม่ได้เลย

สำหรับใครที่ยังไม่ได้อบรมผ่าน DLT Smart Queue จำเป็นต้องไปนั่งฟังอบรมประมาณระยะเวลา 1 ชั่วโมง สำหรับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้น หากคุณเป็นรถประเภทอื่น ๆ ระยะเวลาการอบรมจะมากขึ้น ซึ่งหลังจากนั่งอบรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ก็ไปสู่ขั้นตอนทดสอบการอ่านค่าสี (ตาบอดสี) การเหยียบเบรก และการกะระยะ และจึงสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอถ่ายใบขับขี่ใหม่ได้

ต่อใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์-2


ค่าต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2565และรถยนต์

  1. ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 2 ปี ชำระ 100 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 105 บาท
  2. ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 5 ปี ชำระ 250 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 255 บาท
  3. ใบขับขี่รถยนต์ 5 ปี ชำระ 500 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 505 บาท

เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์และรถยนต์ก็ว่าได้ หากถ้าคุณเตรียมพร้อมให้ ๆ ล่ะก็ เรียกว่าจะใช้ระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมงอย่างแน่นอน ในการต่ออายุใบขับขี่ใหม่

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:https://khaotoyota.com/