เช็กการต่อภาษีรถยนต์ราคา 2564 จ่ายเท่าไหร่ ?

Chakrii | 14 มิ.ย 2564

ถือว่าเป็นข้อบังคับสำหรับรถยนต์ทุกคันในประเทศไทยก็ว่าได้ หากต้องการใช้งานบนถนนสาธารณะเส้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะถนนใหญ่ถนนเล็ก จำเป็นต้องต่อภาษีประจำปีตามที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ หากคุณปล่อยให้รถยนต์ภาษีขาด ไม่ยอมต่อภาษีและฝืนใช้งานบนถนนสาธารณะแล้วล่ะก็ ถือได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายเลยทีเดียว เช็กราคาภาษีรถยนต

ถือว่าเป็นข้อบังคับสำหรับรถยนต์ทุกคันในประเทศไทยก็ว่าได้ หากต้องการใช้งานบนถนนสาธารณะเส้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะถนนใหญ่ถนนเล็ก จำเป็นต้องต่อภาษีประจำปีตามที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ หากคุณปล่อยให้รถยนต์ภาษีขาด ไม่ยอมต่อภาษีและฝืนใช้งานบนถนนสาธารณะแล้วล่ะก็ ถือได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายเลยทีเดียว

เช็กราคาภาษีรถยนต์ 4 ประตู 2564 เครื่องยนต์เท่านี้ ต้องจ่ายเท่าไหร่

เคลียร์ให้ชัด ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ต้องอบรมไหม?

ต่อภาษีรถยนต์ราคา-2564

อัตราโทษปรับเมื่อคุณฝืนใช้งานรถยนต์ที่ภาษีขาดบนท้องถนนสาธารณะ

- มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท หากท่านนำรถยนต์ไปใช้หากไม่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์

- เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ จ่ายค่าเสียหายเอง 100%

- หากไม่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ท่านจะไม่สามารถยื่นต่อภาษีรถยนต์ หรือต่อทะเบียนรถยนต์ได้และเมื่อต่อภาษีไม่ได้เกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับไปในที่สุด

- ท่านจะเสียค่าปรับสำหรับการชำระภาษีรถยนต์ย้อนหลังเดือนละ 1%

การต่อภาษีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้

1. ต่อภาษีประเภทรถกระบะ 4 ประตู, รถเก๋ง (ต่อภาษีรถยนต์ราคา 2564 ราคา)

ต่อภาษีรถยนต์ราคา-2564-1

หากรถยนต์ของคุณมีป้ายทะเบียนเป็นพื้นสีขาว และมีตัวอักษรเป็นสีดำแล้วล่ะก็ ถือว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ซึ่งจะมีการคำนวณภาษีตามขนาดของเครื่องยนต์นั้นเอง เรียกว่ายิ่งเครื่องยนต์มีขนาดใหญ่ คุณต้องจ่ายภาษีที่แพงขึ้นกว่าปกติ

เครื่องยนต์ขนาด 1-600 ซี.ซี. คิดเป็น ซี.ซี. ละ 50 สตางค์

เครื่องยนต์ขนาด 601-1800 ซี.ซี. คิดเป็น ซี.ซี. ละ 1.50 บาท

เครื่องยนต์ขนาด 1801 ซี.ซี. ขึ้นไป คิดเป็น ซี.ซี. ละ 4 บาท

ยกตัวอย่างเช่น หากรถยนต์ของคุณมีขนาดเครื่องยนต์ 3,000 ซี.ซี. ภาษีที่ต้องจ่ายในช่วง 5 ปี แรกจะเฉลี่ยอยู่ที่ 6,900 บาท เลยทีเดียว แต่หากเครื่องยนต์ขนาด 1,200 ซี.ซี. ภาษีต่อปีที่จ่ายอยู่ที่ 1,200 บาท เพียงเท่านั้น

ทั้งนี้หลังจากปีที่ 6 เป็นต้นไป ภาษีจะมีการปรับให้ถูกลงจากเดิมไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งและกระบะ 4 ประตูก็ตามแต่ จะได้รับการลดหย่อนภาษีลดลงปีละ 10% สูงสุดถึง 50%

อายุการรถยนต์เกิน 6 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 10%

อายุการรถยนต์เกิน 7 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 20%

อายุการรถยนต์เกิน 8 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 30%

อายุการรถยนต์เกิน 9 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 40%

อายุการรถยนต์เกิน 10 ปีขึ้นไป รับส่วนลดค่าภาษี 50%

ต่อภาษีรถยนต์ราคา-2564-2

ยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ของคุณมีขนาด 3,000 ซี.ซี. ที่ในช่วง 5 ปีแรกต้องจ่ายภาษีที่ 6,900 บาท เมื่อเข้าสู่ปีที่ 6 จะมีการปรับอัตราภาษีใหม่ให้ถูกลงกว่าเดิม

6 ปี = 6,210 บาท

7 ปี = 5,520 บาท

8 ปี = 4,830 บาท

9 ปี = 4,140 บาท

10 ปี = 3,450 บาท

สามารถเห็นได้ชัดว่า เมื่อเข้าสู่ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราภาษีจะค่อย ๆ ถูกลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด

2. ต่อภาษีประเภทรถกระบะ 2 ประตู (ต่อภาษีรถยนต์ราคา 2564)

ต่อภาษีรถยนต์ราคา-2564-3

หากรถยนต์ของคุณมีป้ายทะเบียนเป็นพื้นสีขาว และมีตัวอักษรเป็นสีเขียวแล้วล่ะก็ ถือว่าเป็นประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคลที่เกิน 7 ที่นั่ง ด้วยการคำนวณภาษีจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถ มีอัตราภาษีที่ตายตัว โดยมีรายละเอียดแจกแจงออกมาได้ดังนี้

ช่วงน้ำหนักรถ 50 - 750 กิโลกรัม คิดอัตราภาษี 450 บาท

ช่วงน้ำหนักรถ 751 –1000 กิโลกรัม คิดอัตราภาษี 600 บาท

ช่วงน้ำหนักรถ 1001 – 1250 กิโลกรัม คิดอัตราภาษี 750 บาท

ช่วงน้ำหนักรถ 1251 – 1500 กิโลกรัม คิดอัตราภาษี 900 บาท

ช่วงน้ำหนักรถ 1501 – 1750 กิโลกรัม คิดอัตราภาษี 1,050 บาท

ช่วงน้ำหนักรถ 1751 – 2000 กิโลกรัม คิดอัตราภาษี 1,350 บาท

ช่วงน้ำหนักรถ 2001 – 2500 กิโลกรัม คิดอัตราภาษี 1,650 บาท

3. ต่อภาษีประเภทรถตู้

ต่อภาษีรถยนต์ราคา-2564-4

หากรถยนต์ของคุณมีป้ายทะเบียนเป็นพื้นสีขาว และมีตัวอักษรเป็นสีน้ำเงินแล้วล่ะก็ ถือว่าเป็นประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง โดยการคำนวณภาษีนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักของรถ และมีอัตราภาษีที่ตายตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

น้ำหนักรถไม่เกิน 1800 กิโลกรัม – อัตราภาษี 1,300 บาท

น้ำหนักรถเกิน 1800 กิโลกรัม – อัตราภาษี 1,600 บาท

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังสามารถต่อภาษีรถยนต์ราคา 2564 ออนไลน์ได้อีกด้วย โดยต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th เพื่อทำเรื่องต่อภาษีประจำปี ซึ่งมีข้อกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปีเท่านั้น จึงสามารถต่อแบบออนไลน์ได้

ส่วนค่าบริการเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายเพิ่มจากปกติ ได้แก่

- ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ รายการละ 32 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร

- (กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการ หรือหักบัญชีเงินฝาก) รายการละ 20 บาท ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร

- (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) 2% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของยอดเงินทั้งหมด

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:http://khaotoyota.com/