คํานวณค่าน้ํามัน วางแผนค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง

Nan | 23 พ.ย 2564

แนะนำสูตรคํานวณค่าน้ํามันที่สามารถจำได้ง่าย ๆ ให้รู้ว่ารถที่ใช้กินน้ำมันมากน้อยแค่ไหน เพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง  ออกรถหนึ่งคัน ไม่ใช่แค่ค่างวดรถเท่านั้นที่ต้องจ่าย แต่ในทุก ๆ ปี เจ้าของรถยังจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสารพัดที่จะตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่าประกันภัย ค่าบำรุงรักษา ค่าภาษีประจำ

แนะนำสูตรคํานวณค่าน้ํามันที่สามารถจำได้ง่าย ๆ ให้รู้ว่ารถที่ใช้กินน้ำมันมากน้อยแค่ไหน เพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง  ออกรถหนึ่งคัน ไม่ใช่แค่ค่างวดรถเท่านั้นที่ต้องจ่าย แต่ในทุก ๆ ปี เจ้าของรถยังจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสารพัดที่จะตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่าประกันภัย ค่าบำรุงรักษา ค่าภาษีประจำปี รวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องจ่ายในทุก ๆ สัปดาห์  หากต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน คุณสามารถคำนวณค่าน้ำมันแบบคร่าว ๆ ได้ เพื่อที่จะได้ทราบว่าในหนึ่งเดือนต้องเสียเงินกับค่าน้ำมันไปเท่าไหร่ และควรแบ่งไว้เก็บหรือใช้กับส่วนอื่น ๆ อีกเท่าไหร่ 
id="attachment_1046" align="aligncenter"
คํานวณค่าน้ํามัน คํานวณค่าน้ํามัน เพื่อวางแผนการใช้จ่าย อ่านเพิ่มเติม

วิธีการคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน

  1. เติมน้ำมันให้เต็มถัง จนกว่าหัวจ่ายจะตัด
  2. หลังเติมน้ำมันเสร็จ ให้จำตัวเลขไมล์ล่าสุดที่ใช้เอาไว้ หรือรีเซ็ตเลขไมล์/รายการบันทึกระยะทางให้เป็น 0 
  3. ใช้งานรถตามปกติเหมือนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือจะเดินทางไกลก็ได้เช่นกัน
  4. เติมน้ำมันให้เต็มถังอีกครั้ง จนกว่าหัวจ่ายจะตัด โดยต้องเป็นยี่ห้อและชนิดเดิมที่เคยเติม
  5. ดูหัวจ่ายว่าเติมเข้าไปทั้งหมดกี่ลิตร (แทนค่า A) และจดบันทึกระยะทางที่ใช้ไป (แทนค่า B)
  6. คํานวณค่าน้ํามัน โดยใช้สูตรง่าย ๆ ดังนี้
ค่า B ÷ ค่า A = ค่า V  ระยะทางที่ใช้ (กม.) หาร น้ำมันที่ใช้ (ลิตร) = อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กม./ลิตร)
id="attachment_1047" align="aligncenter"
ค่าน้ํามัน กิโลเมตรละกี่บาท ค่าน้ํามัน กิโลเมตรละกี่บาท ? ตัวอย่างที่ 1 ค่า B ÷ ค่า A = ค่า V  500 กม. ÷ 38 ลิตร = 13.5 กม./ลิตร ตัวอย่างที่ 2 ค่า B ÷ ค่า A = ค่า V  380 กม. ÷ 29 ลิตร = 13.1 กม./ลิตร  ตัวอย่างที่ 3 ค่า B ÷ ค่า A = ค่า V  645 กม. ÷ 48 ลิตร = 13.4 กม./ลิตร 
id="attachment_1048" align="aligncenter"
คำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน คำนวนค่าน้ำมันด้วยสูตรง่าย ๆ รถยนต์แต่ละรุ่นจะมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแตกต่างกันไป นอกจากตัวเครื่องยนต์แล้ว ปัจจัยอื่น ๆ อย่างพฤติกรรมการขับขี่ การใช้น้ำมันเครื่อง การบรรทุก รวมถึงอัตราความดันลมยาง ก็ยังส่งผลโดยตรงต่ออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงด้วยเช่นกัน  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน คุณสามารถคํานวณค่าน้ํามันผ่านเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตได้ เพียงแค่เสิร์ชคำว่า “คำนวณค่าน้ำมัน” เว็บไซต์คำนวณก็จะปรากฎขึ้นมาให้เห็น เพียงแค่กรอกรายละเอียดลงไป ได้แก่ ระยะทาง ราคาน้ำมัน และน้ำมันที่ใช้ไป ก็จะได้ค่าน้ำมันรวมที่ต้องการ ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:https://khaotoyota.com/