การโอนรถ เสียค่าโอนรถเท่าไหร่ ?

Nan | 14 มี.ค 2565

การโอนรถเพื่อเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองมีขั้นตอนอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง และเสียค่าโอนรถเท่าไหร่ ?  เมื่อซื้อรถมือสองมา หรือได้รถเป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือใครก็ตาม ต้องโอนรถเปลี่ยนชื่อผู้ถือครอง หรือย้ายกรรมสิทธิ์จากบุคคลหนึ่งมาเป็นอีกบุคคลหนึ่งเสียก่อน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปั

การโอนรถเพื่อเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองมีขั้นตอนอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง และเสียค่าโอนรถเท่าไหร่ ?  เมื่อซื้อรถมือสองมา หรือได้รถเป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือใครก็ตาม ต้องโอนรถเปลี่ยนชื่อผู้ถือครอง หรือย้ายกรรมสิทธิ์จากบุคคลหนึ่งมาเป็นอีกบุคคลหนึ่งเสียก่อน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง โดยการโอนรถจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และมีค่าโอนรถเท่าไหร่ ที่นี่รวบรวมข้อมูลไว้ให้แล้ว อ่านเพิ่มเติม 

ขั้นตอนการโอนรถยนต์

 1. เตรียมเอกสารการโอนรถให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
 • ใบคู่มือการจดทะเบียน
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านเจ้าของรถ
 • สำเนาและทะเบียนบ้านของผู้รับโอน (เจ้าของใหม่)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
 • แบบคำขอโอนและรับโอน
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับ
 • ภาษี
 • ใบมรณบัตร (กรณีเจ้าของเดิมเสียชีวิต)
 • คำสั่งศาลหรอพินัยกรรม (กรณีรับมรดก)
 • หนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)
id="attachment_1200" align="aligncenter"
ค่าโอนรถยนต์เปลี่ยนชื่อกี่บาท ค่าโอนรถยนต์เปลี่ยนชื่อกี่บาท
 1. ไปที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่ง เพื่อนำรถเข้าตรวจสภาพที่งานตรวจสภาพรถในขนส่งฯ ก่อนยื่นเอกสารที่งานทะเบียน
 2. เมื่อตรวจสภาพรถผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อไปที่งานทะเบียน เพื่อยื่นเอกสาร และกรอกแบบฟอร์มการโอนรถ 
id="attachment_1201" align="aligncenter"
ค่าโอนรถเปลี่ยนชื่อ ค่าโอนรถเปลี่ยนชื่อ
 1. รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ และชำระเงินค่าโอนรถ โดยจะมีค่าธรรมเนียม ดังนี้

ค่าโอนรถยนต์

 • ค่าอากรแสตมป์ (ราคาจะขึ้นกับการประเมินสภาพรถ)
 • ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท 
 • ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท (กรณีต้องการเปลี่ยนทะเบียน)
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนชำรุด)
 • ค่าคำขอ 5 บาท 
 1. เมื่อยื่นเอกสารและกรอกฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จากนั้นรอคิวรับใบคู่มือจดทะเบียนรถ เป็นอันเสร็จ 
id="attachment_1203" align="aligncenter"
ค่าโอนรถยนต์ 2565 กี่บาท ค่าโอนรถยนต์ 2565 กี่บาท สำหรับการโอนรถในจังหวัดเดียวกัน จะมีเวลาดำเนินการประมาณ 2-3 ชั่วโมง (รวมการตรวจสภาพรถ) มากสุดคือ 1 วัน แต่ถ้าโอนข้ามจังหวัดจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน  โดยการโอนรถยนต์และโอนรถมอเตอร์ไซค์ สีขั้นตอนเหมือนกันทุกอย่าง และจะมีค่าโอนรถเท่า ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเล่มทะเบียน หรือค่าคำขอ ยกเว้นค่าอากรแสตมป์ที่จะขึ้นอยู่กับการประเมินสภาพรถ อย่างไรก็ตาม ก่อนซื้อรถควรศึกษารายละเอียดให้ดี ตรวจเช็กสภาพคันจริงก่อนจ่ายเงิน เพื่อป้องกันการถูกหลอก หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaotoyota.com/