ขั้นตอนต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ สะดวก ง่ายๆ

Nan | 13 ส.ค 2565

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกมาก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกรมขนส่งทางบก ใช้เวลาไม่นาน อยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้ โดยผ่านระบบ e-Service

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกมาก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกรมขนส่งทางบก ใช้เวลาไม่นาน อยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้ โดยผ่านระบบ e-Service

 

สำหรับการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ หรือต่อทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก ให้ประชาชนเสียภาษี ต่อทะเบียนรถ เช็คภาษีรถยนต์ สามารถผ่านช่องทางออนไลน์ โดยวิธีชำระภาษีออนไลน์มี 3 ขั้นตอนดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม 

 

1. ต่อภาษีออนไลน์ ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนแรก คือ ตรวจสอบวันครบอายุภาษีรถประจำปีเพื่อวางแผนชำระภาษีล่วงหน้า โดยสามารถไปที่เว็บไซต์ e-Service เข้าเมนูสอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี หากเป็นรถที่เข้าข่ายต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก่อน เมื่อทราบวัน ครบกำหนดแล้ว สามารถวางแผนชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ 90 วันก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี

เตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อต่อทะเบียนออนไลน์

เตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อต่อทะเบียนออนไลน์

2. ต่อภาษีออนไลน์ ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนต่ไปคือ การเตรียมเอกสารและหลักฐานที่ประกอบการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ มีดังนี้

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริงหรือสำเนา

 • หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ

 • หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) (รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพรถก่อน)

 

สถานตรวจสภาพรถ

สถานตรวจสภาพรถ

 

3. ต่อภาษีออนไลน์ ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนสุดท้ายคือการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์

 • เข้าไปยังเว็บไซต์ e-Service หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax 

 • เข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนสมาชิกใหม่

 • เลือก ชำระภาษีรถประจำปี ในเมนูย่อยเลือก ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต

 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรถและยื่นชำระภาษี พร้อมกรอกรายละเอียดหลักฐานการเอาประกันตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย

 • กรอกข้อมูลที่อยู่การจัดส่งเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • เลือกช่องทางการชำระเงิน โดยมีให้เลือกแบบ ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝาก, ชำระเงินโดยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือชำระเงินโดยพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถแล้วนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ตู้ ATM หรือ Application

 • ตั้งแต่ขั้นตอนการชำระเงินภาษีสำเร็จจนถึงวันที่ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกิน 5 วันทำการ

 • สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการยื่นชำระภาษี สถานะการจัดส่งเอกสาร หมายเลข EMS เลขกรมธรรม์ ได้ที่เมนู ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน

 พ.ร.บ กับ ภาษีรถยนต์ เหมือนกันไหม

พ.ร.บ กับ ภาษีรถยนต์ เหมือนกันไหม

 

ต่อพรบออนไลน์กับต่อทะเบียนออนไลน์หรือต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์เหมือนกันไหม

 

หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่า ภาษี กับพ.ร.บ เป็นอันเดียวกันไหม คำตอบ คือ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน สำหรับ พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) คือประกันภัยที่จะบังคับให้ผู้ครอบครองรถยนต์ทำประกันภัยประเภทนี้ไว้ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ส่วนภาษีรถยนต์ประจำปี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการต่อทะเบียนรถ คือ สิ่งที่เจ้าของรถต้องต่ออายุเป็นประจำทุกปี หากขาดการต่อภาษีรถยนต์ติดต่อกัน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับ

 

เจ้าของรถทุกคนต้องต่อภาษีรถยนต์ ต่อ พ.ร.บ รถยนต์ ทุก ๆ 1 ปี ตามข้อบังคับของกฎหมาย โดยสามารถต่อล่วงหน้าหน้าได้ 90 วัน ก่อนครบอายุภาษี ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ และต่อพรบออนไลน์ เพียงเตรียมเงินและเอกสารให้ครบ ก็สามารถชำระได้เลย 

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaotoyota.com/