กรณีรถที่ไม่เสียภาษีประจําปีภายในกําหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด

Nan | 20 ธ.ค 2565

รถที่ไม่เสียภาษีประจําปีภายในกําหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด วิธีการคิดค่าปรับภาษีรถยนต์ ต่อภาษีรถยนต์ ช้า 1 เดือนโดนปรับเท่าไหร่

หนึ่งในเรื่องที่ทำให้คนขับรถต้องปวดหัวอยู่ตลอดก็คือ เรื่องของภาษีรถยนต์ เพราะมักจะสับสนกับ พ.ร.บ. รถยนต์ ทำให้โดนค่าปรับต่อทะเบียนรถยนต์ล่าช้า แล้วรถที่ไม่เสียภาษีประจําปีภายในกําหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด หรือหากต่อภาษีรถยนต์ ช้า 1 เดือนโดนปรับเท่าไหร่ และวิธีการคิดค่าปรับภาษีรถยนต์เป็นอย่างไร ไปดูกัน

รถที่ไม่เสียภาษีประจําปีภายในกําหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด

คนมีรถยนต์คงจะคุ้นเคยกันในส่วนของการจ่ายภาษีรถยนต์ในทุกปี หากไม่ต่อภาษี หรือ ไม่จ่าย อาจโดนจับและมีโทษตามกฏหมาย และหากต่อล่าช้าก็ถูกปรับได้เช่นเดียวกัน โดยเราสามารถต่อภาษีล่วงหน้าก่อนหมดอายุได้ 3 เดือน 

สำหรับใครที่อาจหลงลืมในเรื่องของการต่อภาษีรถยนต์ ซึ่งทางกฎหมายจะมีบทลงโทษอยู่ 2 กรณี ดังนี้

  1. รถยนต์ที่ขาดต่อภาษีรถยนต์เกิน 1 ปี แต่ยังไม่ถึง 3 ปี ทะเบียนจะยังไม่ถูกยกเลิกและสามารถไปจ่ายค่าภาษีรถยนต์และต่อทะเบียนได้ตามปกติ และยังมีค่าปรับในการชำระภาษีรถยนต์ย้อนหลังเดือนละ 1 %  

  2. รถยนต์ที่ขาดต่อภาษีรถยนต์เกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องทำการจดทะเบียนใหม่ เพราะป้ายทะเบียนได้ถูกระงับการใช้งานไปแล้ว และเจ้าของรถจะต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนและเล่มทะเบียนรถไปคืนให้กับทางกรมขนส่งทางบกภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกยกเลิกทะเบียน หากไม่นำไปคืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท จึงจะสามารถต่อทะเบียนและชำระภาษีรถยนต์ได้ตามปกติ รวมทั้งเสียค่าปรับภาษีรถยนต์ย้อนหลังเช่นเดียวกัน

 ไปต่อทะเบียนรถยนต์

ไปต่อทะเบียนรถยนต์

ค่าปรับต่อทะเบียนรถยนต์ล่าช้า

หากทำการชำระล่าช้า หรือต่อภาษีรถยนต์ ช้า 1 เดือน หรือรถไม่เสียภาษีประจําปี ปรับร้อยละ 1 % ต่อเดือนจนถึงวันชำระ ในส่วนของ พ.ร.บ นั้นไม่มีค่าปรับ 

อ่านเพิ่มเติม:

วิธีการคิดค่าปรับภาษีรถยนต์

การคำนวณภาษีนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทรถ  ขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี) รุ่นรถ น้ำหนักรถ หรืออายุรถ เป็นต้น เหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่าเราต้องเสียภาษีประจำปีเท่าไหร่ 

เอกสารที่ใช้ในการต่อภาษีรถยนต์

  • คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนา

  • ใบรับรองการตรวจสอบสภาพรถยนต์ หากรถยนต์มีอายุเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป 

  • หลักฐานการทำประกันภัยตามที่กฎหมายบังคับ หรือที่เรียกว่า พ.ร.บ. รถยนต์

ค่าปรับต่อทะเบียนรถยนต์ล่าช้า 

ค่าปรับต่อทะเบียนรถยนต์ล่าช้า

ต่อภาษีรถยนต์สามารถไปต่อที่ไหน

โดยปกติแล้วเราสามารถไปต่อภาษีรถยนต์ได้ที่กรมขนส่งทางบกหรือที่ทำการเอกชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถไปต่อภาษีรถยนต์ได้ที่ บิ๊กซี ไปรษณีย์ ห้างสรรพสินค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) และจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือสามารถชำระภาษีรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย

สำหรับใครที่มีรถยนต์การต่อภาษีรถยนต์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง การต่อจะเป็นในรูปแบบของปีต่อปี นอกจากนี้การต่อภาษีรถยนต์ยังช่วยในเรื่องความคุ้มครองความเสียหายจากรถยนต์ที่เราใช้ขับขี่ต่อบุคคลภายนอก หากเกิดอุบัติเหตุแต่เจ้าหน้าที่พบว่าไม่ต่อภาษีก็อาจทำให้ถูกดำเนินคดีได้เช่นกัน


ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaotoyota.com/

KhaoToyota