ปรับแต่งรถ
ปรับแต่งรถ

กฎหมาย แต่งรถสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้รถรู้ขอบเขตของการตกแต่งดัดแปลง  ป้องกันการใช้รถในทางผิดกฎหมาย และป้องกันการสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ร่วมทางคนอื่น ๆ

การแต่งรถ แม้จะสร้างความสวยงามเฉพาะตัว แต่หลาย ๆ ครั้งก็สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วยเช่นกัน จึงมีกฎหมาย แต่งรถขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้รถทุกคนได้รู้ขอบเขตของการดัดแปลง ตกแต่ง สิ่งไหนทำได้แค่ไหน และแต่งรถแบบไหนจะผิดกฎหมาย ซึ่งรถแต่งผิดกฎหมายนั้นมีโทษปรับหลักพันเลยทีเดียว 

กฎหมาย แต่งรถ มีอะไรบ้าง ?

เปลี่ยนสีรถ/ติดสติ๊กเกอร์บนตัวรถ 

เปลี่ยนสีรถ
เปลี่ยนสีรถต้องแจ้งขนส่งทุกครั้ง

หากเปลี่ยนสีรถแล้วไม่แจ้งกรมการขนส่งภายใน 7 วัน (หลังการทำสีใหม่) จะถือว่าผิดกฎหมายฐานเปลี่ยนแปลงสีรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13 และมาตรา 60 ต้องโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนการติดสติ๊กเกอร์บนตัวรถ หากทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าสติ๊กเกอร์ดังกล่าวเป็นสีของรถ จะถือว่าผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน

ท่อดังเกินกำหนด 

ท่อไอเสียรถยนต์
กฎหมาย ท่อไอเสียมีโทษปรับหนึ่งพันบาท

ว่ากันตามกฎหมายท่อไอเสียรถยนต์ ระบุไว้ว่า ท่อรถปกติควรมีความดังไม่เกิน 95 เดซิเบล หากเกินกว่านี้จะถือว่ามีความผิด ฐานแก้ไขดัดแปลงรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ไฟไอติม/ไฟหน้าหลายสี

จูนไฟรถยนต์
ใส่ไฟไอติมหรือไฟหน้าหลายสีเป็นการรถแต่งผิดกฎหมาย

แม้จะดูสวยงาม แต่ถือว่าผิดกฎหมาย สำหรับการใช้ไฟหน้าหลาย ๆ สี หรือใช้ไฟไอติมบริเวณไฟเลี้ยว เนื่องจากผิดข้อบังคับที่ว่า ไฟเลี้ยวต้องเป็นแสงสัญญาณกะพริบสีอำพัน, ไฟหยุด (ไฟเบรก) ต้องเป็นแสงแดงเท่านั้น ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ทั้งยังมีความผิดตามพ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตราที่ 12 ฐานมีอุปกรณ์ภายในรถไม่ครบถ้วนภายในรถ หรือมีการเพิ่มเข้าไปจนอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ถอดเบาะหลังติดโรลบาร์ 

ถอดเบาะหลังรถ
ติดโรลบาร์ได้ แต่ไม่ควรถอดเบาะหลังออก

การถอดเบาะหลังออกแล้วติดโรล์บาร์ จัดว่าผิดกฎหมายเต็มประตู ตามพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตราที่ 12 ฐานมีอุปกรณ์ภายในรถไม่ครบถ้วนภายในรถ หรือมีการเพิ่มเข้าไปจนอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ดังนั้น หากจะติดโรลบาร์ ก็ไม่ควรถอดเบาะหลังออก หรือไม่ทำให้จำนวนเบาะนั่งลดลงนั่นเอง !

วิธี แต่ง รถ ให้ แรง ไล่เรียงขึ้นไปเป็นระดับ จากน้อยไปสู่มาก

การลบรอยขีดข่วนรถยนต์ ต้องทำอย่างไร?

ยกสูง หรือ โหลดเตี้ยเกินไป 

รถล่าง
ห้ามยกสูง/โหลดเตี้ยเกินที่กฎหมายกำหนด

หากว่ากันตามพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องโหลดเตี้ยไม่ต่ำกว่า 40 ซม. โดยวัดจากระยะกึ่งกลางไฟหน้า ส่วนการยกสูงจะต้องไม่เกิน 135 ซม. เกินกว่านี้จะถือว่าผิดกฎหมาย สำหรับรถกระบะ 4W ที่ต้องยกสูงเกินมาตรฐาน ผู้ใช้รถต้องขอหนังสือจากวิศวกรไปแจ้งต่อกรมการขนส่งทางบกเสียก่อน หากไม่แจ้งจะถือว่าผิดกฎหมายเช่นกัน 

เสริมแหนบ/เบิลโช้ก

ชั้นวางกระบะ
เสริมแหนบ/เบิลโช้กทำได้แต่ต้องแจ้งขนส่งก่อน

การเสริมแหนม/เบิลโช้กไม่ถือว่าผิดกฎหมาย หากแจ้งกรมการขนส่งก่อน ถ้าติดตั้งโดยพละการ จะมีความผิดข้อหาดัดแปลงตัวรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้แล้ว มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

กฎหมาย แต่งรถสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้รถรู้ขอบเขตของการตกแต่งดัดแปลง ป้องกันการใช้รถในทางผิดกฎหมาย และป้องกันการสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ร่วมทางคนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หากทำตามที่กฎหมายกำหนด และแจ้งกรมการขนส่งทางบกก่อนทุกครั้ง ย่อมไม่มีใครเอาผิดคุณได้  

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:https://khaotoyota.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here