การทำงานของระบบสตาร์ทรถยนต์
การทำงานของระบบสตาร์ทรถยนต์

ระบบไฟฟ้ารถยนต์ Toyota ประกอบด้วยระบบหลักต่างๆ คือ ระบบสตาร์ท ระบบไฟส่องสว่าง และระบบไฟฟ้าที่ใช้กับฟังก์ชั่นต่างๆในรถยนต์โตโยต้า หน้าที่และการทำงานของระบบเหล่านี้เป็นดังนี้

>>> 3 จุดต้องเช็ก เมื่อรถยนต์ สตาร์ทติดยาก อาจเกิดจากสาเหตุเหล่านี้

  1. ระบบสตาร์ทของรถยนต์โตโยต้า

ระบบสตาร์ทรถมีหน้าที่จุดระเบิด ทำให้เครื่องยนต์เริ่มทำงาน เพื่อเข้าใจง่ายขึ้น เราลองนึกถึงการสตาร์ทรถ เมื่อเสียบกุญแจเข้าไป เราจะเห็นได้ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะสวิทช์ยังอยู่ที่ OFF แต่พอเราบิดกุญแจไปที่ ON ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะถูกส่งเข้าสู่คอยล์จุดระเบิด เพื่อเตรียมพร้อมที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ ขั้นตอนนี้ระบบไฟฟ้ารถยนต์ Toyota มีบางอย่างทำงานแล้ว เช่น ไฟหน้าปัดรถ การเปิด-ปิดกระจกรถ แต่เครื่องยนต์ยังไม่ติด

เมื่อเราบิดกุญแจไปที่สตาร์ท มันก็เหมือนกับการเปิดสวิทช์การจุดระเบิด มอเตอร์สตาร์ทจะเคลื่อนเข้าไปขบกับล้อช่วยแรง (flywheel) และหมุนอย่างรวดเร็ว ทำให้ล้อช่วยแรงหมุนตาม 

แกนกลางของล้อช่วยแรงที่เรียกว่าเพลาข้อเหวี่ยงนี้เชื่อมอยู่กับก้านสูบซึ่งต่อติดกับลูกสูบอีกที ลูกสูบจะอัดอากาศเข้าไปในกระบอกสูบ สำหรับรถโตโยต้าที่ใช้น้ำมันดีเซลจะใช้หัวฉีดฉีดน้ำมันลงไป ทำให้เกิดการจุดระเบิดขึ้น ในขณะที่รถใช้เบนซิน คอยล์จุดระเบิดจะจ่ายไฟให้หัวเทียน และหัวเทียนจะปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูง ทำให้เกิดการจุดระเบิด ทีนี้พอเราปล่อยมือออกจากกุญแจ กุญแจมันจะดีดกลับมาที่ ON มอเตอร์สตาร์ทก็จะกลับเข้าสู่ที่เดิม แต่การสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเครื่องยนต์ก็ยังคงทำงานอยู่

การทำงานของระบบสตาร์ทรถยนต์
การทำงานของระบบสตาร์ทรถยนต์

>>>ระบบไฟฟ้ารถยนต์รวน เกิดจากอะไร อาการแบบไหน ซ่อมอย่างไร ไปดู 

>>>วิธีคํานวณค่างวดรถ Toyota และค่าย ๆ อื่น

  1. ระบบไฟหรี่ ไฟท้าย และไฟป้ายทะเบียนของรถ Toyota

ในระบบไฟฟ้ารถยนต์ Toyota ระบบไฟส่งแสงสว่างภายนอกรถประกอบไปด้วยไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟป้ายทะเบียน และไฟหน้ารถ

เมื่อเราบิดสวิทช์แสงสว่างไปที่ตำแหน่งไฟหรี่ ขั้ว T จะต่อเข้ากับขั้ว El ทำให้กระแสไฟไหลครบวงจร กระแสไฟจากแบตเตอรี่ จะไหลผ่านฟิวส์หลัก ไปยังรีเลย์ไฟท้าย ผ่านฟิวส์ไฟท้าย และผ่านหลอดไฟหน้าปัด ไฟหรี่ ไฟท้าย และไฟป้ายทะเบียน ลงกราวด์ครบวงจร หลอดไฟที่กล่าวมาข้างต้นก็จะติดขึ้นทั้งหมด เว้นแต่ไฟหน้าที่ยังไม่ติด 

ระบบไฟท้ายรถยนต์ Toyota
ระบบไฟท้ายรถยนต์ Toyota
  1. ระบบไฟหน้ารถ Toyota

ในระบบไฟฟ้ารถยนต์ Toyota สำหรับการให้แสงสว่างภายนอกรถ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ไฟหน้ารถ หลอดไฟหน้ารถอยู่ในโคมไฟหน้ารถ แยกต่างหากจากหลอดไฟหรี่ ในกรณีที่เปิดไฟต่ำ สวิทช์จะถูกผลักไปอยู่ที่ตำแหน่ง Low ทำให้ขั้ว Hl ต่อเข้ากับขั้ว ED กระแสไฟจากแบตเตอรี่ จะไหลผ่านฟิวส์หลัก สู่รีเลย์ไฟท้าย ทำให้ไฟหรี่ ไฟหน้าปัด ไฟท้าย ไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียนสว่างขึ้นมา

ไฟหน้ารถยนต์ Toyota
ไฟหน้ารถยนต์ Toyota

ในขณะเดียวกันกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านรีเลย์ไฟหน้า ผ่านขั้ว H แล้วมันก็จะลงกราวด์ครบวงจรตรงนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านฟิวส์หลักไปสู่รีเลย์ไฟหน้า จากนั้นก็ส่งต่อไปยังฟิวส์ย่อยไฟหน้าซ้ายและไฟหน้าขวา สู่ไส้หลอดไฟหน้าต่ำ แล้วก็จะมาผ่านขั้วไฟหน้าต่ำ HL และครบวงจรตรงนี้ ไฟหน้าต่ำก็จะติดขึ้นมา

สำหรับไฟสูง เมื่อบิดสวิทช์ไฟสูง ขั้ว HU จะต่อกับ ED กระแสไฟจะไหลผ่านรีเลย์ไฟท้ายและรีเลย์ไฟหน้าเหมือนกรณีของไฟต่ำ ต่างกันแค่กระแสไฟจะไหลผ่านไส้หลอดไฟหน้าสูง ผ่านสวิทช์ขั้ว HU ครบวงจร

  1. ระบบไฟภายในรถ Toyota 

ระบบไฟฟ้ารถยนต์ Toyota อันได้แก่ ไฟภายในห้องโดยสารและไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท เป็นการทำงานที่เชื่อมต่อกัน ไฟในห้องโดยสาร มีสวิทช์ที่ควบคุมการทำงาน 3 ตำแหน่งด้วยกัน ตำแหน่งแรกคือ OFF ถ้าเลื่อนสวิตช์ไฟไปที่ Off ไฟในห้องโดยสารจะไม่ติดเลย ตำแหน่งที่ 2 คือ On ที่ทำให้หลอดไฟภายในห้องโดยสารติดอยู่ตลอดเวลา และตำแหน่งที่ 3 ก็คือตำแหน่ง Door ที่ทำให้หลอดไฟในห้องโดยสารติดก็ต่อเมื่อประตูปิดไม่สนิท หรือมีการเปิดประตูเกิดขึ้น

วงจรของระบบไฟทั้ง 3 นี้ก็คือ กระแสไฟจากแบตเตอรี่ไหลผ่านฟิวส์หลักส่งต่อไปยังห้องโดยสาร หากสวิทช์อยู่ที่ตำแหน่ง On กระแสไฟจะไหลผ่านห้องโดยสารแบบครบวงจร ทำให้ไฟติด แต่ถ้าสวิทช์อยู่ในตำแหน่ง OFF มันก็เหมือนเป็นการตัดกระแสไฟไม่ให้ไหลครบวงจร หลอดไฟจึงไม่ติด

ในกรณีที่เลื่อนสวิทช์มาที่ตำแหน่ง Door กระแสไฟจะไม่ถูกจ่ายไปยังหลอดในห้องโดยสาร จนกว่าจะมีการเปิดประตูหรือประตูปิดไม่สนิท เพราะกระแสไฟฟ้าที่ต่อมายังฟิวส์ในห้องโดยสาร ผ่านหลอดไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท (อยู่ตรงหน้าปัด) และหลอดไฟภายในห้องโดยสาร มันจะไปรอลงกราวด์ที่ประตู คือมันจะยังไม่ครบวงจรจนกว่าประตูถูกเปิดออก พอประตูถูกเปิดออกหรือปิดไม่สนิท สวิทช์ที่ประตูจะเชื่อมวงจรไฟฟ้าเข้าด้วยกัน ทำให้กระแสไฟสามารถไหลลงกราวด์ได้ เมื่อไฟฟ้าไหลครบวงจร หลอดไฟในห้องโดยสารพร้อมกับหลอดไฟเตือนประตูปิดไม่สนิทก็จะสว่างขึ้นพร้อม ๆ กัน

ส่วนระบบไฟในสวิทช์ห้องเก็บสัมภาระ แม้จะแยกออกต่างหากจากหลอดไฟในห้องโดยสารและหลอดไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท แต่ก็มีลักษณะคล้ายกันคือไฟจากแบตเตอรี่ จะไหลผ่านฟิวส์หลักไปยังหลอดไฟในห้องเก็บสัมภาระ และรอลงกราวด์ที่ฝากระโปรงท้าย เมื่อฝากระโปรงท้ายถูกเปิดออก ระบบไฟฟ้าจะครบวงจรเพราะไฟฟ้าไหลลงกราวด์ได้ ทำให้หลอดไฟในห้องเก็บสัมภาระสว่างขึ้น

  1. ระบบไฟฟ้าที่ใช้กับฟังก์ชั่นต่างๆ

ระบบและการใช้งานทั่วไป เช่น เครื่องเสียง ไม่ว่าจะเป็นแบบเก่าหรือแบบใหม่ที่เป็นจอระบบสัมผัส ล้วนใช้ไฟฟ้าจากรถยนต์ทั้งสิ้น นอกจากระบบไฟที่ส่องแสงแล้ว ยังมีระบบการเปิดปิดกระจกแบบไฟฟ้า การล็อครถระบบไฟฟ้า ซึ่งในรถยนต์ Toyota รุ่นใหม่ๆ มักเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าแทบทั้งสิ้น ดังนั้น คงไม่ดีแน่ หากเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นกับระบบไฟฟ้ารถยนต์

ระบบไฟภายในรถ Toyota
ระบบไฟภายในรถ Toyota

เห็นได้ว่า ระบบไฟฟ้ารถยนต์ Toyota เริ่มต้นที่แบตเตอรี่ ไปสู่ฟิวส์หลัก จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสวิทช์ตัวใดจะเปิดอยู่ เราหวังว่า บทความนี้จะช่วยให้ผู้ใช้รถโตโยต้าจะเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ Toyota มากขึ้น

>>> ดูเพิ่มเติม Toyota Camry ที่มีขายในประเทศไทย

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here